Çalışma Politikamız

Kalite Politikamız

İnşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi ve ambalaj ürünleri üreten, sektöründe öncü bir kuruluş olan ATERMİT’ in genel kalite politikası;

Tüm tesislerimiz TEK ATERMİT anlayışıyla hareket edip, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla bir bütünlük içinde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmak temel görev ve sorumluluklarımızdır;

• Müşteri Memnuniyeti:
İç ve dış müşterilerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla oluşturduğumuz süreçlerimizde kaliteyi ve verimliliği, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek sürekli iyileştirme anlayışıyla mükemmelliğe ulaşmak.

Tam zamanında üretim ve sevkiyat gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini sağlamak.

• Kalite Anlayışı:
Ürünlerimizin, müşteri gereklerini, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek, uygulanabilir şartları yerine getirmek,

İlk seferde ve devamında doğru yapmayı hedefleyen, yalın ve bu sayede verimliliği yüksek üretim gerçekleştirmek,

Proseslerin standart hale getirilerek, ürün kalitesini istenen seviyede tutacak ve sürdürebilecek kalite anlayışına ve yetkinliğine sahip olmak,

ATERMİT isminin tanınmış ve güvenilir marka imajının sürekliliğini sağlamak

• Çalışanların Katılımı:
Hedeflerle yönetim anlayışı ile tüm çalışanlarla birlikte aynı hedef doğrultusunda ilerlemek, etkin bir iletişim sağlanarak ekip çalışması ruhunu canlı tutmak,
Eğitim desteği ile çalışanların teknik ve davranışsal yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak,

• Süreçlerin Verimliliği:
Verilere dayalı ve tüm süreçlerinde Yalın Yönetim anlayışı ile etkin ve verimli çalışmak,

ATERMİT olarak tüm süreçlerimizin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesini ve standartlaştırılmasını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizi sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

• Tüm çalışanlarımız ve kuruluşumuzda bulunan diğer bireylere “ÖNCE İNSAN” felsefesi ile yaklaşmak,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek ve yapacağımız risk analizleri ile gerekli tedbirleri alıp OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ mizi sürekli iyileştirmek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yönetmeliklere ve mevzuata uymak,

• Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak sistematik yaklaşımlar ile tehlikeleri kaynağında yok ederek Meslek hastalığı ve İş Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, 

• Sürekli gelişme prensibi ve ödül öneri sistemimizle Meslek Hastalığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk teşkil eden her türlü konularda sürekli iyileştirme sağlamak,

• Yeni ürün, makina, tesis ve proseslerin Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerinin projelendirme aşamasında değerlendirmek,

• Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızı eğitme ve sürekli bilgilendirmek,

• Tüm personelimize kendini, çalışma arkadaşlarını, ziyaretçi ve taşeron çalışanlarını tehlikeye atacak her türlü durum, hareket ve olayda, işi durdurma yetki ve sorumluluğunu vermek,

• Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak;

İSG Politikamızdır.

Bu doğrultuda ATERMİT olarak İSG hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız/tedarikçilerimiz arasında yaygınlaştıracağımızı, sağlık bozulmalarının ve yaralanmaların önlenmesi, İSG Yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi bu amaçla da diğer gereklilikler olan yürürlükteki müşteri gereklilikleri, İSG mevzuatları, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi yönünde uyum içinde çalışacağımızı taahhüt ederiz.  


Çevre Politikamız

ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.; ISO 14001:2015 gerekliliklerine göre oluşturduğu çevre yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak kurmaya ve uygulamaya kararlıdır.

Temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir.

Firmamızda ürünlerimizin hammaddelerinin temininden başlayarak her noktada, değerlendirilebilecek atık aşamasına kadar çevre etkilerini en aza indirecek sistemi kuracağız, uygulayacağız ve takipçisi olacağız.

Çevre performansımızı sürekli artıracak çalışmaları ve projeleri her zaman oluşturacak ve hayata geçireceğiz.

Malzeme, su yakıt ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufu sağlamak için çalışacağız.

Çevre çalışmalarını en son bilgilerle ve tüm personelin katılımıyla sürdürmek daimi hedefimizdir.

Üretimimizi ve yatırımlarımızı, çevreyi kirletmeden gerçekleştireceğimize ve çevre mevzuatına uyacağımızı taahhüt ediyoruz.